Współpraca

WSPÓŁPRACA

W jaki sposób chcemy to osiągnąć?

Zapraszając do współpracy ludzi i organizacje, którym podobnie jak nam, nie jest obojętny stan obecny oraz przyszłość naszej planety. Wszystkie firmy, które realizują strategię zrównoważonego rozwoju pragnąc swoimi działaniami powstrzymać postępującą degradację otaczającego nas środowiska. Wierzymy, że razem możemy zdziałać więcej zachęcając do włączenia się do naszej inicjatywy ludzi takich jak my – świadomych zagrożeń jakie niesie cywilizacja i szukających sposobów na powstrzymanie degradacji środowiska oraz rozwiązań, które sami możemy wprowadzić w naszym najbliższym otoczeniu i które zależą od naszych codziennych wyborów. Poprzez wspólne spędzanie czasu np. w ramach uczestniczenia w projekcie Earth Festival możemy dotrzeć do wielu lokalnych społeczności i zachęcić je do włączenia się w nasze akcje. I w kolejne projekty.